МИКРОБИОЛОГИЯ ЖӘНЕ ВИРУСОЛОГИЯ журналы
Ғылыми-практикалық мамандандырылған журнал
SSN 2304-585 Х
2013 жылы құрылған.
"МИКРОБИОЛОГИЯ ЖӘНЕ ВИРУСОЛОГИЯ" журналы микробиология, вирусология, Биотехнология және экология саласындағы іргелі және қолданбалы зерттеулер бойынша шолу материалдарын, сондай-ақ ғылыми зерттеулер мен ғылыми әзірлемелерді практикаға енгізу нәтижелерін жариялайды.
Журналдың электрондық нұсқасы"Ұлттық ғылыми-техникалық ақпарат орталығы" АҚ Бірыңғай электрондық базасына енгізілген
Импакт-фактор 0,078 (2020).
Журналдың шығу жиілігі – тоқсанына 1 рет (жылына 4 Нөмір). Шығу формасы-баспа басылымы.
Жарияланым тілдері: қазақ, орыс және ағылшын (мақала бір мезгілде қазақ және ағылшын немесе орыс және ағылшын тілдерінде жарияланады)
Made on
Tilda